Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloadenDenkt u er over om een Lakeland terriër aan te schaffen, of heeft u al zo‘n geweldig hondje? Word dan lid van onze vereniging!

De rasvereniging heeft dankzij de leden, dus dankzij uw lidmaatschap, bestaansrecht. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid om ons geweldige ras te promoten.
De NLTC is een non-profit organisatie en van uw lidmaatschapsgeld worden diversen activiteiten ontplooid, zoals Lakelanddagen en wandelingen. En van tijd tot tijd houdt de club een gezondheidsenquête.
Zo promoten wij het ras en waarborgen de gezondheid daarvan.

Leden en gezinsleden kunnen aan alle clubactiviteiten deelnemen en ontvangen geheel gratis 4 maal per jaar het clubblad.

Voor slechts € 25,00 per jaar bent u lid van onze rasvereniging. Het eenmalige inschrijfgeld om lid te worden, bedraagt € 5,00.
Een extra financiële steun voor de vereniging is het gezinslid. Een gezinslid is minimaal 18 jaar en heeft dezelfde rechten als een gewoon lid. Echter ontvangt u slechts één clubblad per gezin. Gezinsleden betalen € 7,50 per jaar.
Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook lid worden, alleen hebben zij op de Algemene Ledenvergadering geen stemrecht.
Net als "gezinsleden" betalen zij € 7,50 per jaar.
Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar wordt hun jeugdlidmaatschap automatisch omgezet in een gezinslidmaatschap.
Het jeugdlid (of de ouders) dient echter i.v.m. de privacywetgeving zelf door te geven wanneer die leeftijd bereikt is.
Indien het voormalig jeugdlid verhuist en op zichzelf gaat wonen, kan het lidmaatschap zonder extra inschrijfkosten doorgezet worden naar een gewoon lidmaatschap.


Wanneer u zich in het buitenland bevindt, dan kunt u ook lid worden, maar dan ontvangt u het clubblad digitaal óf u kunt er voor kiezen tegen bijbetaling de papieren versie van ons mooie clubblad te ontvangen. Helaas zijn de portokosten zo gestegen dat het voor de club niet haalbaar is deze extra kosten te dragen.

Wanneer u lid wordt gaan wij natuurlijk voorzichtig om met uw persoonsgegevens conform de eisen van de wet.
Als u daar meer over wilt weten, dan kunt u hier de details lezen in onze privacy verklaring.

U kunt lid worden door een e-mail te sturen naar de secretaris met de volgende gegevens:


 • Naam

 • Adres

 • Postcode

 • Plaats

 • Telefoon

 • Email

 • Naam van de hond

 • Geslacht van de hond

 • Naam van de fokker

 • Of iemand anders uit uw gezin gezinslid wil worden

 • Eventuele opmerkingen