Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloadenWandelen bij de Ossenstal in Epe!

Herplaatser Max heeft inmiddels een goed nieuw thuis gevonden en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee!

Dus kunnen we ons richten op het volgende:

Zondag 15 oktober 2023 is er weer de jaarlijkse najaarswandeling!

Het is weer gelukt: zondag 15 oktober hebben we weer een herfstwandeling!
Marike Draaijer had zich al vroeg aangeboden om voor ons een wandeling te organiseren en dat wordt dit keer onze herfstwandeling.
Dit keer bij de Ossenstal in Epe.
Zoals de Ossenstal zelf vermeldt:
Midden in het uitgestrekte bosgebied van Epe ligt Restaurant De Ossenstal; een uniek gebouw in een schitterende omgeving. De Ossenstal is gelegen op een prachtig stukje Veluwe in het natuurgebied 't Eperholt. Dit gebied is rijk aan cultuur, natuur en historie. Dit komt tot uiting door het beken en sprengen-systeem, de natuurontwikkelingsprojecten in de omgeving en de vele oude dorpen met hun eigen geschiedenis. De bossen, heidevelden en vennen in 't Eperholt herbergen vele bijzondere planten- en diersoorten en is het dé bestemming voor dier- en natuurliefhebbers.
Meer info is te vinden op https://ossenstal.nl/
Marike voegt toe: "Het ligt een eindje van de doorgaande weg. Aan de doorgaande weg ligt een hertenkamp. Te ver om heen te lopen maar ook een mooi wandelgebied."

De keus was tussen een losloopgebied maar zonder restaurant of een mooi restaurant maar het losloopgebied zal voor de meesten te ver lopen zijn ...
We hebben in overleg besloten om dit keer te kiezen voor een mooi restaurant met een heerlijke omgeving, maar wel aangelijnd. Maar zo mooi als het daar is, kan dat de pret niet drukken.

Mocht het tegen die tijd nog zoveel warmer zijn dan gewoonlijk is voor de tijd van het jaar, neem dan zeker water voor je hond mee, neem geen speeltjes mee, iedereen begrijpt wel waarom. En wil je je hond belonen met een snoepje doe dat dan uit het zicht van andere honden. Dat scheelt een hoop geharrewar tussen onze Lakies.
Marike heeft een langere en een kortere route voor ons in petto, dus voor ieder wat wils.

Ontvangst
We beginnen om 12 uur bij de Ossenstal met koffie of thee en koek.
Adres:
De Ossenstal
Ossenweg 10
8161PZ Epe


In geval van nood valt Marike te bereiken op 06 21576007 (zoals later aankomen, het niet kunnen vinden e.d.).

Na de wandeling is het mogelijk om (op eigen kosten) bij de Ossenstal te genieten van een lekkere pannekoek of iets anders lekkers.

Wandeling
Tussen 12.30 en 13.00 uur beginnen we aan de wandeling.
Marike licht dat ter plekke toe.

Kosten
Introducees en gezinsleden die geen lid zijn van de club zijn ook van harte welkom om mee te wandelen. Deelname aan de wandeling inclusief de koffie/thee met wat lekkers is gratis voor leden en betalende gezinsleden. NIet-leden betalen een bijdrage van 5 euro per persoon.
Wij verzoeken u deze bijdrage uiterlijk 8 oktober 2023 over te maken naar
IBAN: NL43RABO0327366230 t.n.v. de N.L.T.C. o.v.v.
Najaarswandeling 2023 en het lidmaatschapsnummer van degene met wie het gezinslid of introducee meewandelt.

Deelname
Opgeven bij de secretaris Medea Dekker () tot uiterlijk 8 oktober 2023.
Geef a.u.b. alle personen die meewandelen bij naam op in uw email. Dit ook i.v.m. de intekenlijst, waarover hier onder meer.

Heel graag tot ziens op 15 oktober!

Namens het bestuur,
Medea DekkerOpmerking van het bestuur: Wanneer een wandeling een losloopgebied omvat houd er dan wel rekening mee dat als de honden los mogen, ze dat niet per sé moeten.
Er kunnen altijd redenen zijn om de hond aangelijnd te houden.
Sommige honden mogen elkaar niet - houd daar rekening mee en wees bereid uw hondje aan te lijnen indien u moeilijkheden voorziet of u daarom gevraagd wordt.
Soms is het juist stilstaan wat tot spanningen leidt, wees in dat geval bereid om door te lopen of ook de hond aan te lijnen.

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen hondje. Loopse teven zijn begrijpelijkerwijs niet welkom en wees bereid uw hond aangelijnd te houden indien daar om gevraagd wordt.
Ook als uw hond normaal gesproken niet vervelend is en zelfs heel goed luistert, dan kan dat heel anders zijn in een groep en zeker in een groep van hetzelfde ras. Dus houd daar rekening mee. Ballen en snoepjes voor de honden geven vaak aanleiding tot ruzie. Neem die daarom niet mee of maak er in ieder geval geen gebruik van.

Puppen en jonge honden lijken een lange wandeling vaak wel aan te kunnen, maar het is wezenlijk niet goed voor hun ontwikkeling en kan problemen later in het leven geven door overbelasting. Dus als u een pup of jonge hond hebt, bent u ook van harte welkom, maar neem dan een draagtas mee, zodat u de hond tijdig kunt dwingen tot rust.

De wandeling is gratis voor leden en betalende gezinsleden. Niet betalende gezinsleden en introducées zijn welkom, maar daarvan vragen we een bijdrage van 5 euro per persoon.
Graag voor 21 mei overmaken op het rekeningnummer van de club NL43RABO0327366230 o.v.v. het lidmaatschapsnummer van de persoon in het gezin die wel lid is (staat op de achterzijde van uw clubblad).

Verder wenst het bestuur natuurlijk iedereen een hele fijne dag en een hele leuke wandeling en we hopen op een grote opkomst om er weer eens een ouderwets gezellige Lakelanddag van te kunnen maken!


Wanneer u deelneemt aan de wandeling of activiteit, als lid of als introducé, wordt u verzocht een presentielijst te tekenen met uw naam en handtekening en daarop aan te vinken of u wel of niet toestaat dat foto's, waarop u duidelijk herkenbaar zichtbaar bent, gebruikt worden voor onze website en clubblad.

Er worden geen foto's gemaakt door de vereniging zelf, maar door particuliere leden. De vereniging kan derhalve geen invloed uitoefenen op het feit dat er foto's gemaakt worden.
Het gaat alleen om het gebruik van dergelijke foto's wanneer deze aan de vereniging worden aangeboden voor het gebruik op de website en in het clubblad. Dat gebruik kunt u weigeren indien u daar duidelijk herkenbaar op staat.

Natuurlijk hopen we dat u gebruik van eventuele foto's toestaat, zodat het mogelijk is waarheidsgetrouwe impressies in het clubblad en op de website weer te geven van de verenigingsactiviteiten.

Indien minderjarige kinderen deelnemen aan een wandeling of activiteit dient een van de ouders of voogd te tekenen en al dan niet aan te vinken of er toestemming voor het gebruik van eventuele foto's gegeven wordt.

Mocht u toestemming hebben gegeven, maar achteraf niet blij zijn met sommige foto's, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Medea Dekker , vóór de sluitingsdatum van het volgende clubblad (gewoonlijk één week na de activiteit) en dan kunnen we in overleg altijd een oplossing vinden.ACTIVITEITENKALENDER 2023

26 maart 2023 Algemene Ledenvergadering en Huishondkeuring
21 mei 2023 Voorjaarswandelingwandeling
15 oktober 2023 Najaarswandelingwandeling