Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloadenWandelen bij de Ossenstal in Epe!

Herplaatser Max heeft inmiddels een goed nieuw thuis gevonden en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee!

Dus kunnen we ons richten op het volgende:

Zondag 15 oktober 2023 is er weer de jaarlijkse najaarswandeling!

Het is weer gelukt: zondag 15 oktober hebben we weer een herfstwandeling!
Marike Draaijer had zich al vroeg aangeboden om voor ons een wandeling te organiseren en dat wordt dit keer onze herfstwandeling.
Dit keer bij de Ossenstal in Epe.
Zoals de Ossenstal zelf vermeldt:
Midden in het uitgestrekte bosgebied van Epe ligt Restaurant De Ossenstal; een uniek gebouw in een schitterende omgeving. De Ossenstal is gelegen op een prachtig stukje Veluwe in het natuurgebied 't Eperholt. Dit gebied is rijk aan cultuur, natuur en historie. Dit komt tot uiting door het beken en sprengen-systeem, de natuurontwikkelingsprojecten in de omgeving en de vele oude dorpen met hun eigen geschiedenis. De bossen, heidevelden en vennen in 't Eperholt herbergen vele bijzondere planten- en diersoorten en is het dé bestemming voor dier- en natuurliefhebbers.
Meer info is te vinden op https://ossenstal.nl/
Marike voegt toe: "Het ligt een eindje van de doorgaande weg. Aan de doorgaande weg ligt een hertenkamp. Te ver om heen te lopen maar ook een mooi wandelgebied."

De keus was tussen een losloopgebied maar zonder restaurant of een mooi restaurant maar het losloopgebied zal voor de meesten te ver lopen zijn ...
We hebben in overleg besloten om dit keer te kiezen voor een mooi restaurant met een heerlijke omgeving, maar wel aangelijnd. Maar zo mooi als het daar is, kan dat de pret niet drukken.

Mocht het tegen die tijd nog zoveel warmer zijn dan gewoonlijk is voor de tijd van het jaar, neem dan zeker water voor je hond mee, neem geen speeltjes mee, iedereen begrijpt wel waarom. En wil je je hond belonen met een snoepje doe dat dan uit het zicht van andere honden. Dat scheelt een hoop geharrewar tussen onze Lakies.
Marike heeft een langere en een kortere route voor ons in petto, dus voor ieder wat wils.

Ontvangst
We beginnen om 12 uur bij de Ossenstal met koffie of thee en koek.
Adres:
De Ossenstal
Ossenweg 10
8161PZ Epe


In geval van nood valt Marike te bereiken op 06 21576007 (zoals later aankomen, het niet kunnen vinden e.d.).

Na de wandeling is het mogelijk om (op eigen kosten) bij de Ossenstal te genieten van een lekkere pannekoek of iets anders lekkers.

Wandeling
Tussen 12.30 en 13.00 uur beginnen we aan de wandeling.
Marike licht dat ter plekke toe.

Kosten
Introducees en gezinsleden die geen lid zijn van de club zijn ook van harte welkom om mee te wandelen. Deelname aan de wandeling inclusief de koffie/thee met wat lekkers is gratis voor leden en betalende gezinsleden. NIet-leden betalen een bijdrage van 5 euro per persoon.
Wij verzoeken u deze bijdrage uiterlijk 8 oktober 2023 over te maken naar
IBAN: NL43RABO0327366230 t.n.v. de N.L.T.C. o.v.v.
Najaarswandeling 2023 en het lidmaatschapsnummer van degene met wie het gezinslid of introducee meewandelt.

Deelname
Opgeven bij de secretaris Medea Dekker () tot uiterlijk 8 oktober 2023.
Geef a.u.b. alle personen die meewandelen bij naam op in uw email. Dit ook i.v.m. de intekenlijst, waarover hier onder meer.

Heel graag tot ziens op 15 oktober!

Namens het bestuur,
Medea DekkerOpmerking van het bestuur: Wanneer een wandeling een losloopgebied omvat houd er dan wel rekening mee dat als de honden los mogen, ze dat niet per sé moeten.
Er kunnen altijd redenen zijn om de hond aangelijnd te houden.
Sommige honden mogen elkaar niet - houd daar rekening mee en wees bereid uw hondje aan te lijnen indien u moeilijkheden voorziet of u daarom gevraagd wordt.
Soms is het juist stilstaan wat tot spanningen leidt, wees in dat geval bereid om door te lopen of ook de hond aan te lijnen.

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen hondje. Loopse teven zijn begrijpelijkerwijs niet welkom en wees bereid uw hond aangelijnd te houden indien daar om gevraagd wordt.
Ook als uw hond normaal gesproken niet vervelend is en zelfs heel goed luistert, dan kan dat heel anders zijn in een groep en zeker in een groep van hetzelfde ras. Dus houd daar rekening mee. Ballen en snoepjes voor de honden geven vaak aanleiding tot ruzie. Neem die daarom niet mee of maak er in ieder geval geen gebruik van.

Puppen en jonge honden lijken een lange wandeling vaak wel aan te kunnen, maar het is wezenlijk niet goed voor hun ontwikkeling en kan problemen later in het leven geven door overbelasting. Dus als u een pup of jonge hond hebt, bent u ook van harte welkom, maar neem dan een draagtas mee, zodat u de hond tijdig kunt dwingen tot rust.

De wandeling is gratis voor leden en betalende gezinsleden. Niet betalende gezinsleden en introducées zijn welkom, maar daarvan vragen we een bijdrage van 5 euro per persoon.
Graag voor 21 mei overmaken op het rekeningnummer van de club NL43RABO0327366230 o.v.v. het lidmaatschapsnummer van de persoon in het gezin die wel lid is (staat op de achterzijde van uw clubblad).

Verder wenst het bestuur natuurlijk iedereen een hele fijne dag en een hele leuke wandeling en we hopen op een grote opkomst om er weer eens een ouderwets gezellige Lakelanddag van te kunnen maken!


Evenementen georganiseerd door de Nederlandse Lakeland Terriër Club staan altijd in het clubblad, de digitale nieuwsbrief, of op deze website aangekondigd.

Als het nodig is u uit te nodigen voor een evenement of vergadering van welke aard ook, die om organisatorische redenen niet in het clubblad of op deze website geplaatst kon worden, dan ontvangen de leden deze uitnodiging via e-mail.

Om die reden doen wij een oproep aan onze leden om, indien van toepassing, alsnog hun e-mailadres aan het bestuur te willen doorgeven. Vergeet ook niet om wijzigingen daarin aan het bestuur te melden!

Deelname aan activiteiten is volledig op eigen risico. De Nederlandse Lakeland Terrier Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, eigendommen of dieren.
Om activiteiten zo veilig en plezierig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u instructies van het bestuur zoveel mogelijk op te volgen.
Loopse teven zijn niet welkom bij door de club georganiseerde activiteiten.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
In het juli/augustusnummer van de Onze Hond stond tot onze vreugde een leuk artikel over de Lakeland en de Welshterrier.
Het bestuur was echter minder gecharmeerd van de laatste alinea waarin gezondheidsproblemen bij beide rassen aangekaart worden. Daar wordt - zonder enig overleg met de rasvereniging en zonder enige goede basis - verkondigd dat de Lakeland Terrier zwakke knieën zou hebben en aanleg voor Patella luxatie.

Het bestuur heeft om rectificatie gevraagd bij BCM, de uitgeverij van de Onze Hond.
De NLTC distancieert zich met klem van de uitspraak dat de Lakeland Terrier door zijn bouw zwakke knieën zou hebben of kans zou maken op patella luxatie.
Deze gegevens zijn bij de NLTC niet bekend en worden ook niet gestaafd door het gezondheidsonderzoek wat de NLTC enkele jaren geleden gehouden heeft en het medisch dossier wat de vereniging bijhoudt.
Een van de belangrijkste drijfveren van de vereniging is juist het gezond houden van de raslijnen.

Natuurlijk is het geenszins mogelijk een 100% garantie te geven dat alle Lakelandjes gezond zijn en zullen zijn.
Echter het klakkeloos toeschrijven van gezondheidsproblemen aan een ras terwijl een dergelijke problematiek niet voorkomt in het ras, stuit ons uitermate tegen de borst.

Onlangs is ook het VerenigingsFokReglement van de NLTC goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Voor de Lakeland terrier is géén onderzoek op Patella Luxatie vereist conform het VFR.

U kunt het VFR hier lezen (de link opent een pdf-bestand).


De Nederlandse Lakeland Terrier Club (NLTC) werd opgericht op 1 mei 1968.
K.v.K. V.516558

Onze vereniging is er voor liefhebbers van de Lakeland Terrier en organiseert door het jaar verschillende activiteiten zoals clubmatches, trimdagen, wandelingen enz.
Tevens ontvangen leden 4 maal per jaar een clubblad en enkele malen per jaar een digitale nieuwsbrief.

Heb je interesse, of wil je gewoon iets weten over deze prachtige honden, kijk gerust rond op deze site.

Mocht je meer informatie wensen neem dan contact op met onze secretaris:

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.